Εθνικό Σύστημα Ευαισθητοποίησης στον Κυβερνοχώρο

Πέντε προϊόντα του Εθνικού Συστήματος Ευαισθητοποίησης στον Κυβερνοχώρο ​​προσφέρουν ποικίλες πληροφορίες για χρήστες με ποικίλη τεχνική κατάρτιση. Εκείνοι με περισσότερο τεχνικό ενδιαφέρον μπορούν να διαβάσουν τις ειδοποιήσεις, τις αναφορές ανάλυσης, τις δραστηριότητες ή τα δελτία. Οι χρήστες που αναζητούν κομμάτια γενικότερου ενδιαφέροντος μπορούν να διαβάσουν τις Συμβουλές.

 

current-activity-icon   Δραστηριότητες

    Παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δραστηριοτήτων ασφαλείας που επηρεάζουν την κοινότητα σε μεγάλο βαθμό

tech-alert-icon   Ειδοποιήσεις

     Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα θέματα ασφαλείας, ευπάθειες και εκμεταλλεύσεις.

bulletin-icon   Δελτία

     Εβδομαδιαίες περιλήψεις νέων ευπαθειών μαζί με πληροφορίες patch όταν είναι διαθέσιμες.

tip-icon   Συμβουλές

     Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα κοινά θέματα ασφάλειας για το ευρύ κοινό.

techdoc-icon   Αναφορές Ανάλυσης

     Ανάλυση σχετικά με νέες ή εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο.