Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των αρμόδιων υπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών της Ελλάδας, προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για έναν ασφαλή ελληνικό κυβερνοχώρο. Κύριος στόχος της είναι να προστατεύει το έθνος από εξωτερικές απειλές και να παρέχει ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για όλους τους πολίτες της Ελλάδας.