Αναφορά Ηλεκτρονικού "Ψαρέματος" (Phishing)

Τι είναι Το Ηλεκτρονικό "Ψάρεμα" (Phishing)

Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (Phishing) είναι μια απόπειρα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να ζητήσει προσωπικές πληροφορίες από ανυποψίαστους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων, χρησιμοποιώντας τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering). Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού "ψαρέματος" είναι δημιουργημένα ώστε να εμφανίζονται σαν να έχουν αποσταλεί από έναν νόμιμο οργανισμό ή ένα γνωστό άτομο. Αυτά τα μηνύματα συχνά προσπαθούν να παρακινήσουν τους χρήστες να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο όπου θα οδηγηθούν σε έναν πλαστό ιστότοπο που, φαίνεται νόμιμος. Στη συνέχεια στο χρήστη μπορεί να ζητηθεί να εισάγει προσωπικές πληροφορίες, όπως ονόματα χρήστη λογαριασμών και κωδικούς πρόσβασης. Επιπλέον, αυτές οι ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο κώδικα.

Επιπλέων Πληροφορίες

Για επιπλέων πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους.: